สร้าง REST API อย่างรวดเร็วด้วย JSON Server

JSON Server เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยงานของฝั่ง front-end ได้มากเลยทีเดียว เพราะจะช่วยทำ REST API กับ mock data ได้รวดเร็ว ใช้งานง่ายมาก แถมยังใช้เวลาติดตั้งไม่นาน

ขั้นตอนแรกให้ลง json-server ในเครื่องได้ด้วยคำสั่งนี้

$ npm install -g json-server

สร้างไฟล์ชื่อว่า db.json ใช้สำหรับทำเป็น database

จากนั้นก็ run server ใช้งานกันเลย!!

$ json-server --watch db.json

เมื่อ server ทำงานแล้วเราสามารถเรียกใช้งานผ่าน localhost ที่ port 3000

Resources
http://localhost:3000/books
http://localhost:3000/authors
Home
http://localhost:3000

การเรียกข้อมูลที่ต้องการ (GET)

http://localhost:3000/books
http://localhost:3000/books/1
http://localhost:3000/authors
http://localhost:3000/authors/2

ตัวอย่างข้อมูลที่ได้จาก Postman

การกรองข้อมูลที่ต้องการ (Filter)

http://localhost:3000/books?authorId=1
http://localhost:3000/books?id=1&id=3

การแบ่งข้อมูลเป็นหน้า (Paginate)

http://localhost:3000/books?_page=2
http://localhost:3000/books?_page=2&_limit=3

_page คือ ตำแหน่งหน้าที่แสดงข้อมูล
_limit คือ จำนวนที่ต้องการแสดงต่อหน้า ถ้าไม่กำหนดค่าเริ่มต้น (default) เป็น 10

การเรียงลำดับข้อมูล (Sort)

http://localhost:3000/books?_sort=title&_order=asc

_sort คือ ข้อมูลที่ต้องการจัดเรียง
_order คือ วิธีเรียงข้อมูล จากน้อยไปหามาก (asc) และมากไปน้อย (desc)

การแบ่งข้อมูล (Slice)

http://localhost:3000/books?_start=2&_end=4

_start คือ ตำแหน่งเริ่มต้น
_end คือ ตำแหน่งสิ้นสุด

ยังมีการเรียกใช้งานได้อีกหลายรูปแบบสามารถเข้าไปดู เพิ่มเติมได้ที่ https://github.com/typicode/json-server


การเพิ่มข้อมูล (POST)

การแก้ไขข้อมูล (PATCH)

การลบข้อมูล (DELETE)


จากตัวอย่างข้างต้นหวังว่าเครื่องมือนี้จะช่วยทำงานได้เร็วมากขึ้น ไม่ต้องกังวลในการติดตั้ง server ที่ยุ่งยาก แถมยังมีคำสั่งครบถ้วนด้วย

ถ้าบทความมีประโยชน์กับเพื่อนๆก็ช่วยกด follow กันด้วยนะครับ คราวหน้าถ้ามีเครื่องมือหรือเทคนิคใหม่จะได้ไม่พลาดกัน :)